Menighedsråd


Navn

Telefon / e-mail

Formand

Ghita Beck Svensen

61 10 34 25 /

9051formand@sogn.dk

Næstformand

Susanne Struck

23 91 41 74

Kirkeværge

Mads Hegaard Hansen

42 28 31 03

Kontaktperson

Morten Holger Overgaard

42 25 06 36

Kasserer

Poul Erik Dransfeldt Hunderup

61 37 06 36

Menigt medlem

Hans Fritzbøger

74 78 91 20


Højer menighedsråd