Hvad gør jeg ved...

Dåb


Anmeldes til præsten senest 8 dage før dåben skal finde sted. Barnets cpr. nummer oplyses samt navne og adresser på faddere.


Læs om dåben på folkekirken.dk

Læs om dåbens betydning på kristendom.dk

Familiestyrelsens liste over godkendte navne


Konfirmation


Information om indskrivning og undervisningens stat sendes gennem skolerne eller direkte til forældrene.


Læs mere om konfirmationen på folkekirken.dk

Læs om konfirmationens betydning på kristendom.dk


Bryllup   

                                                               

Aftales med præsten i god tid inden vielsen skal foregå. Parternes cpr-numre oplyses. Endvidere skal man medbringe en prøvelsesattest, som udstedes på rådhuset i den kommune, hvor en af parterne er bosiddende. Attesten må højest være 4 måneder gammel på vielsesdagen.


Læs mere om vielsen på folkekirken.dk

Læs om vielsens betydning på Kristendom.dk


Begravelse / bisættelse        

                                                                                             

Sted og tid for handlingen aftales med sognepræsten

Dødsfald anmeldes til kirkekontoret senest to hverdage efter dødsfaldet på blanketten "DØDSANMELDELSE OG ANMODNING OM BEGRAVELSE/LIGBRÆNDING".


I de fleste tilfælde, henvender de nærmeste pårørende sig til en bedemand, som ordner de praktiske foranstaltninger, samt aftaler med kirkekontoret om tidspunkt for begravelse/bisættelse og om samtale med den af kirkens præster, som skal foretage handlingen, samt udfyldelse af ovenstående dødsanmeldelse.


De pårørende til afdøde, henvender sig til kirkegårdskontoret (eller bedemanden på deres vegne) for at aftale begravelsessted. Pårørende til afdøde kan også selv henvende sig til kirkekontoret for at aftale begravelse/bisættelse og hvor kordegnen så udfylder dødsanmeldelsesblanketten.


Læs mere om begravelse / bisættelse på folkekirken.dk

Læs om begravelser/ bisættelser på kristendom.dk


Nyttige links:


Den Danske Salmebog Online

Folkekirken

Kristendom.dk

Flere links her

Hvad gør jeg ved...