Hvad gør jeg ved...

Højer Kirke

Hvad gør jeg ved...

 

Dåb

 

Anmeldes til præsten senest 8 dage før dåben skal finde sted. Barnets cpr. nummer oplyses samt navne og adresser på faddere.

 

 

Konfirmation

 

Information om indskrivning og undervisningens stat sendes gennem skolerne eller direkte til forældrene.

 

 

Bryllup

Aftales med præsten i god tid inden vielsen skal foregå. Parternes cpr-numre oplyses. Endvidere skal man medbringe en prøvelsesattest, som udstedes på rådhuset i den kommune, hvor en af parterne er bosiddende. Attesten må højest være 4 måneder gammel på vielsesdagen.

 

 

Begravelse / bisættelse

Sted og tid for handlingen aftales med sognepræsten

Dødsfald anmeldes til kirkekontoret senest to hverdage efter dødsfaldet på blanketten "DØDSANMELDELSE OG ANMODNING OM BEGRAVELSE/LIGBRÆNDING".

 

I de fleste tilfælde, henvender de nærmeste pårørende sig til en bedemand, som ordner de praktiske foranstaltninger, samt aftaler med kirkekontoret om tidspunkt for begravelse/bisættelse og om samtale med den af kirkens præster, som skal foretage handlingen, samt udfyldelse af ovenstående dødsanmeldelse.

 

De pårørende til afdøde, henvender sig til kirkegårdskontoret (eller bedemanden på deres vegne) for at aftale begravelsessted. Pårørende til afdøde kan også selv henvende sig til kirkekontoret for at aftale begravelse/bisættelse og hvor kordegnen så udfylder dødsanmeldelsesblanketten.

 

 

Nyttige links: