Aktuelt

Højer Kirke

Aktuelle begivenheder i Højer og Daler sogne

 

 

Menighedsrådsmøde Højer, torsdag 3. november 2016

Dagsorden:

1.Konstituering 2. Meddelelser

3. Revisionsprotokol

4. Indskydningsgaranti på Kr. 750.000 ophørt

5. Kvartalsrapport

6. Budget 2017

7. Uddeling af legater

8. Næste møde

9. Evt.

 

Ad. 1

Formand: Annette Andersen

Næstformand: Jørn F. Petersen

Kirkeværge: Margrethe Abildgaard

Kasserer: Mette Johanse

Regnskabsfører: Viggo Mogensen

Sekretær: Claus Egelund

Kontaktperson: Jørn F. Petersen

Bygningssagkyndig: Josef Soberra

Underskriftsberettiget: Formand og Kasserer

Stående kirke- og kirkegårdsudvalg: Hele menighedsrådet med undtagelse af kirkeværgen

Præstegårdsudvalg: Kirsten Fritzbøger og Annette Andersen

Honorarer: Følger provstiets anbefalinger

 

Ad 2.

Der kom kun en liste, så menighedsrådet fortsætter. Hans Lausten Hansen er kommet med et nyt forslag til jordfordeling, Annette Andersen og Mette Johansen tager sig af den videre forhandling.

 

Ad. 3

Revisionsprotokol 2015 blev forelagt for menighedsrådet.

 

Ad. 4

Indskydergarantien på Kr 750.000 er ophørt, vi vurderer, at der ingen risiko ved at have vores penge placeret i Tønder Sparekasse. Vi tager problemet op næste år.

 

Ad. 5

Kvartalsrapporten blev gennemgået.

 

Ad. 6

Budgettet 2017 blev godkendt. Højer Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 16176613, budget 2017. Endeligt budget afleveret d. 15. 10. 2016 Kl. 1542.

 

Ad. 7

Legater uddelt.

 

Ad 8

Næste møde den 14. marts 2017.